avvattning med geotuber

Avvattningstuber – när du behöver tillfällig slamavvattning

In Nyheter by Rahma

Vid muddring av sedimenteringsdammar, hamnar eller sjöar används ofta våra avvattningstuber, även kallade geo-bags för avvattning. Dessa kan även användas vid annan tillfällig avvattning som till exempel tömning av rötkammare. Se gärna denna film som beskriver tubernas funktion på ett bra sätt.

Lär dig ännu mer om våra avvattningstuber!