Vi har fått ett eget labb!

In Nyheter by Rahma

När vi nyligen bytte lokaler passade vi även på att bygga oss vårt alldeles egna labb! Nu utför vi smidigt olika tester på vatten och slam.

Ett exempel, som bilden visar, gjorde vi på uppdrag av kund en utprovning av polymer och slamtest för deras muddringsprojekt. Vid projektering av fullskaligt muddringsprojekt analyserar vi både det avvattnade slammet och rejektvattnet. Detta för att avgöra vilken polymer som ska användas, vilken torrsubstanshalt man kan få på slammet samt om det finns några miljöfarliga ämnen i rejektvattnet.