Ny teknik för att separera mikroplast

In Nyheter by Rahma

iFILT® – det innovativa skivfiltret för separation av mikroplast

Under en tid har termen mikroplast fått allt mer uppmärksamhet i media och därför även från allmänheten. Studier visar att mikroplast utgör en fara för både mänskligheten och miljön. Nu kan toppmoderna avloppsreningsverk utrustade med relevant filterteknik filtrera bort mikroplast från avloppsvattnet och därför minska utsläppen drastiskt. Forskningsprojektet ”Removal of Microplastics from the Water Cycle (OEMP)”, genomfört av det tyska federala utbildningsministeriet, gjorde tester på vårt INVENT iFILT® skivfilter i två år för att undersöka separationen av mikroplast – och resultaten är imponerande.

Definitionen av mikroplastpartiklar är att de är mindre än 5 mm. De är uppdelade i två grupper:
Primär mikroplast som finns i många produkter såsom kosmetika, hudvård- och rengöringsprodukter. Och sekundär mikroplast som kommer från fysikaliska, biologiska och kemiska nedbrytningsprocesser från större plastdelar, t.ex. plastflaskor. Mikroplast kan släppas ut i miljön genom vattendrag och på land (via vind eller regn). Och precis som med papper, fibrer och partiklar från kläder etc. spolas mikroplast ned i alla typer av vatten.

Korsflödesteknik

Tekniken bakom iFILT® skivfilter är baserad på en revolutionerande flödesmekanik. Grundidén är att kombinera optimerad flödesmekanisk design med korsflödesfiltreringsteknik. Detta gör det möjligt att uppnå en hög hydraulisk prestanda och optimal separationseffektivitet, trots väldigt liten yta. Den kontinuerliga rotationen av filterhjulen, effekten av korsflödesfiltrering och den rostfria stålväven garanterar en hög separationsgrad.

Det nya vävnätet

Under forskningsprojektets gång utvecklade företaget GKD ett nytt vävnät med hög prestanda i rostfritt stål, som sedan testades med hjälp av iFILT® skivfilter. Vävnätet som utvecklats har extremt små öppning på 6 och 8 µm.

Testet innefattade avlägsnande av mikroplaster i området för avloppsvattenreningsverk och utflöde av blandat vatten och utfördes på Berlin-Ruhleben ARV i Tyskland, med avloppsvatten motsvarande upp till 1,6 miljoner invånare. Den dagliga reningsprestandan var 247 500 m3, som ökade till upp till 600 000 m3 avloppsvatten under regnigt väder. Den biologiska behandlingsmetoden inkluderade en aktiv slamprocess med denitrifikation och biologisk fosforreduktion. För att skapa bra jämförelsesvärden utrustades skivfiltret först med en standardvävmask på 20 μm. Redan i detta steg minskade mängden suspenderat material (AFS) från 5 mg/l i inflödet till under 3 mg/l i utsläppet.

Efter uppdatering till det nya vävnätet med en porstorlek på 6 μm reducerades utsläppskoncentrationen ytterligare från 3 till 2 mg/l. Förutom att öka separationsprestandan uppnåddes också en ännu högre genomströmningskapacitet. Med ett filterhjul kunde genomströmningshastigheter på 110m³/h fortfarande uppnås när 6 μm-filter används. I förhållande till den installerade filterarean motsvarar detta en specifik hydraulkapacitet på 22 m³/(m²xh), vilket är ett absolut toppvärde inom tyngdkraftsfiltrering.

Vävnätet

Mikroplaster knappt mätbart

Vid mätningarna hittades spår av plast i avloppsreningsverkets utsläpp, och vid skivfiltrets utsläpp var de knappt mätbara. Testerna bekräftade att signifikanta spår av plast även i den lägre μm-räckvidden filtrerades bort från vattnet.

Vid testet av behandling av blandat vatten placerades skivfiltret i blandvattenbassängen. Koncentrationerna av filtrerbara ämnen är betydligt högre här jämfört med utsläppet från avloppsreningsverket. Även för blandat vatten kunde iFILT® skivfilter med filter på 6 μm uppnå en separation som överstiger 99% för filtrerbara ämnen.

Dessa resultat är extremt lovande! INVENT iFILT® skivfilter har visat sig minska miljöföroreningar relaterade till utsläpp av mikroplast i vatten. Genom att utveckla avloppsreningsanläggningar med  iFILT® skivfilter kan mikroplatser nästan helt avlägsnas och negativa konsekvenser för miljön och mänskligheten reduceras.

INVENT iFILT® skivfilter