Byte av tallriksluftare på Ekebyverket i Eskilstuna

In Nyheter by Gustaf

ATEK har fått i uppdrag att byta ut samtliga 2 676 st. luftare på Ekebyverket, Eskilstuna Energi och Miljö.

Syftet med bytet är att spara energi från blåsmaskinerna. En gammal luftare är mindre effektiv i sin syreöverföring, vilket innebär att en större volym luft från blåsmaskinerna krävs. En gammal luftare är oftast igensatt samt har ett styvare gummimembran, vilket gör att blåsmaskinen måste leverera luften mot ett högre mottryck. Allt detta kostar energi. Ekebyverket, tillsammans med många andra, har valt att satsa på en tallriksluftare av typen Invent iDISC 260. Denna luftare har en högre syreöverföringseffektivitet samt ett lägre mottryck än andra liknande produkter på marknaden. ATEK bytte även ut 60 st. gamla kondensvattenrör mot rör i rostfritt stål för en enklare och mer problemfri drift.

Gustaf Eriksson

tallriksluftare