ATEK på VA-mässan i Jönköping 2014

In Nyheter by Gustaf

VA_mässan
ATEK kommer naturligtvis att finnas på plats på VA-mässan i Jönköping den 30 september t.o.m. 2 oktober. Vi kommer dels att presentera ett antal nya produkter samt även helt nya produktområden. För mer information, besök vår monter B03:40!

HyperClassic Evolution 7 är 7:e generationens hyperboloida omrörare. HyperClassic Evo 7 står för en total revision av konceptet hyperboloida omrörare; genom en rad förändringar i omrörarkroppens utseende, har man åstadkommit en optimering av dess flödesmekaniska egenskaper. I jämförelser med föregående modell av HyperClassic, kan Evo 7 vara upp till 30 % mer energieffektiv! Förutom de förändringar som syftar till att optimera funktionen, så gjuts Evo 7 i delar, vilket gör installation i täckta bassänger och tankar avsevärt mycket enklare.

iTURBO Blåsmaskiner kompletterar ATEKs serie av energieffektiva lösningar för luftning. Denna frekvensstyrda, luftlagrade turboblåsmaskin garanterar en problemfri drift, låg energiförbrukning och i princip obefintliga servicekostnader.

Avvattningstuber i geotextil är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att avvattna en mängd olika typer av slam och sediment. Referenser finns från muddring av sjöar och dammar samt avvattning av såväl industriellt som kommunalt slam.

Kontakt oss gärna på info@atek.nu i förväg och boka ett möte då det under mässan kan vara svårt att spontant hitta en tid för ett möte.

Väl mött i Jönköping!

Hälsningar

Johan, Gustaf, Malin, Karl, Rolf och Hanna