iFILT® – Marknadens mest yteffektiva skivfilter för avlopps- och dricksvattenverk

In Nyheter by Niklas Svanberg

ATEKs samarbetspartner INVENT GmbH har genom avancerad CFD-analys designat ett flödesmekaniskt optimerat skivfilter, iFILT®, som bygger på principen korsflödesfiltrering, se förklaring nedan. iFILT® är speciellt utformat för separation av partiklar från den biologiska reningen vid avloppsreningsverk. iFILT® ger en mycket effektiv partikelseparation samtidigt som det klarar höga flöden. Det är dessutom yteffektivt, med avseende på såväl filteryta som ”footprint” och behöver endast en liten mängd spolvatten.

Designen bygger på tekniken korsflödesfiltrering, till skillnad från många andra skivfilter där s.k.  ”dead-end”-filtrering tillämpas, se ovanstående skiss. Vid korsflödesfiltrering roterar filterskivorna konstant i skivfiltret, detta för att skapa turbulens runt filtren. Turbulensen förhindrar partiklar från att fastna på filtermaterialet, vilket annars leder till minskad genomströmning av permeat. Backspolning sker intermittent via sprejmunstycken, där spoltiden beror av vattnets susphalt.

Filtermaterialet är tillverkat av rostfritt stål. Förutom en lång livslängd så är filtret därmed opåverkat av UV-strålning och resistent mot de flesta kemiska produkter som kan används på reningsverk. Filteröppningen kan varieras från 10 – 100 micrometer, standardöppningen är 20 micrometer. Filtermaterialet sitter monterat i ramar så när ett förbrukat filter behöver bytas, lyfts hela ramen ut och det gamla filtret ersätts mot ett nytt filter monterat i samma ram.

För att kunna dimensionera ett skivfilter behöver vi information om:

  • Inkommande vattenflöde
  • Inkommande susphalt
  • Önskad utgående susphalt

Kontakta oss gärna för mer information om iFILT® skivfilter:

0703-83 22 57, niklas@atek.nu.