Vadstena avloppsreningsverk väljer mekaniska luftare samt energieffektiva omrörare

In Nyheter by Niklas Svanberg

Vadstena avloppsreningsverk byggs just nu om för att inrymma kväverening år 2016 – 2018. Detta sker genom en partnering tillsammans med ELVA AB. Tidigt i processen uttryckte Vadstena ett önskemål om att undvika membranluftare på grund av tidigare erfarenhet av underhåll samt ökat mottryck, vilket i sin tur har lett till en hög energiförbrukning för att upprätthålla syrenivån. Nedan beskriver Mikael Waltner hur tankarna gick vid valet av utrustningen:

Valet av utrustning för syresättning av processen föll på Invent´s mekaniska omrörare/luftare HyperClassic MixerAerator.

Behovet av att kunna tillföra varierande mängder luft samt att tidvis kunna stänga av tillförseln av luft och inte kompromissa bort omrörningen gjorde valet enkelt. Över tid kommer även produkten stå ut som relativt enkel i underhåll då den inte innehåller traditionella membrankomponenter. Dagens processer för avloppsrening är både krävande och behovet av att vara sparsam i de volymer man bygger gör att den totala ekonomin över produktens avskrivningstid kommer se bra ut.

Valet av utrustning för omrörning och suspension av aktivslamprocessen i de processer som inte skall luftas föll på Invent´s Hyperclassic mixer. Givet rätt förutsättningar så har produkten tidigare visat att den klarar av att suspendera och röra om ett stort spann av slamhalter till relativt låga effekter. Ett viktigt steg i valet var att i ett tidigt skede i anläggningen utforma volymen så att omröraren får bästa möjliga förutsättningar.

Mikael Waltner – ELVA AB

Från ATEKs sida är vi naturligtvis glada och stolta över att valet föll på våra produkter efter en så pass noggrann och djup analys som har gjorts. Förutom att Vadstena ARV nu får en luftare vars underhåll består av att byta olja uppe på torra land, så är vi övertygade om att de rent processmässigt kommer att uppskatta möjligheterna som kommer med att inte vara begränsad i luftspannet.

Gustaf Eriksson – ATEK AB

 

Nedan finns en bild på den installerade omröraren.