Luftare och omrörare Ernemars ARV, Oskarshamn

In Nyheter, Projekt by Niklas Svanberg

Under våren 2017 levererade ATEK luftare och omrörare till Ernemars ARV, Oskarshamn. Det befintliga biosteget har uppgraderats och där har vår mekaniska luftare HyperClassic Luftare/Omrörare installerats i tre cirkulära aktivslambassänger. I Oskarshamn efterfrågades en underhållsfri luftare som är lika effektiv driftår 1 som 15. En mekanisk luftare består av en omrörare med en luftarring undertill med samma diameter som omrörarkroppen. Luftarringen har stora borrade hål och bubblorna som stiger från denna slås sönder till fina bubblor med hjälp av metallribbor på omrörarkroppens undersida. I och med att bubblorna sedan slungas ut längs bassängbotten så får man med en mekanisk luftare längre uppehållstid för bubblorna i vattnet. Detta ger en högre syreöverföring än membranluftare.

Till det befintliga biosteget har även en HyperClassic-omrörare installerats i en anoxisk zon. HyperClassic-omrörare ger en lugn omrörning utan att dra ner aerosoler vilket gör den optimal i bl.a. syrefria steg.

Till det nya biosteget har vi levererat 18 st. E-flexluftare till aktivslambassängerna samt ytterligare en HyperClassic Luftare/Omrörare till returslamluftningen.