Lyftbart E-flex luftarsystem till Annelunds ARV

In Nyheter, Projekt by Niklas Svanberg

ATEK levererade sommaren 2017 12 st. lyftbara E-flex luftarmoduler till aktivslambassängerna i Annelunds Avloppsreningsverk utanför Herrljunga i Västergötland. Modulerna är fördelade på fyra bassänger med tre moduler per bassäng. Man kunde använda befintlig stamluftledning, så installationen bestod av att ställa modulerna på plats i bassängen och ansluta de flexibla processluftslangarna. E-flexmodulerna väger 50 kg och när de installeras som lyftbara förses de med 2 st. vikter på sammanlagt 100 kg, vilket gör att modulerna står stabilt på bassängbotten. Förutom en enkel och smidig installation, så underlättas underhållet betydligt i och med att bassängen inte behövs tömmas ned vid membranbyte. E-flex ger en mycket större bottentäckningsgrad än andra typer av luftare, vilket gör den till marknadens mest energieffektiva membranluftare. Efter bytet av luftarsystem i Annelund har energiförbrukningen minskat med 20-25 procent.