Muddringsprojekt i Piteå!

In Nyheter, Projekt by Niklas Svanberg

ATEK har under hösten genomfört en sugmuddring vid Rosviks småbåtshamn i Piteå kommun. Projektet genomfördes tillsammans med BDX och Calle muddrare.

ATEKs roll i projektet var att leverera kemikalierna, avvattningstuberna, polymerberedare och kunskapen om hur dessa används effektivast tillsammans vid sugmuddring.

Provanalyser som togs innan muddringsstart visade att muddringsmassorna till största del bestod av sulfidjordar. Då sulfitjordarna kommer i kontakt med syre sjunker pH värdet snabbt och tungmetaller lakas ut från jorden. För att stabilisera muddringsmassorna och därmed eliminera risken med lågt pH på utgående vatten och massorna tillsattes en kalkslurry. Kalkslurryn bereddes i en volym med vår industriomrörare från Geppert och även ett luftspett för att kunna hålla stora mängder kalk i lösningen.

Muddringsmassorna pumpades via långa pumpledningar in till strandkant där polymer tillsattes. Innan muddringsmassorna leddes in i avvattningstuberna tillsattes kalken. Den största delen av kalken stannade i muddringsmassorna.

På arbetsplatsen rådde det även platsbrist, vilket gjorde att avvattningstuberna staplades på varandra. Detta för att den tillgängliga ytan skulle användas så effektivt som möjligt.

Avvattningstuberna lagras nu över vintern för att frostsprängningen ska göra att ytterligare vatten avges vid smältning och att på så vis nå en högre torrsubstans i det avvattnade muddringsmassorna.

Spana även in filmen som visar avvattningen vid muddringsprojektet: