ATEK installerar energieffektivt luftarsystem i Härjedalen

In Nyheter, Projekt by Niklas Svanberg

ATEK har under hösten designat och installerat två luftningssystem för Härjedalens kommun. Systemen är installerade i Funäsdalen och Tänndalen.

Avloppsreningensprocessen i Funäsdalen och Tänndalen var tidigare ett antal dammar där det tillsattes kalk. För att uppnå gränsvärdarna från EU krävdes det att halterna av BOD i det utgående vattnet minskades.
ATEK installerade därför sin energieffektiva luftare för bassänger och dammar med ojämn botten. Luftarna är monterade hängandes från en flytande stamluftledning. Luftarna är därmed placerade nära botten och syresätter vattnet effektivt.

Luftarna monteras i den första dammen i båda reningsverken eftersom att luftningsbehovet är som störst där.

ATEK levererade även en blåsmaskin till varje avloppsreningsverk.

Installationen av luftarna skedde i början av vintern vilket gjorde att det låg is på dammarna. Isen togs bort med hjälp av grävmaskin, motorsåg och handkraft. När väl luftarna är i dammarna och blåsmaskinen igång är det isfritt runt luftarna.

Kontakta oss gärna för mer information om projektet.