UV-system till Hölö och Mölnbo Avloppsreningsverk

In Nyheter, Projekt by Niklas Svanberg

ATEK har under hösten genomfört en totalentreprenad gällande installation av två UV-system till ett reningsverk i Hölö och Mölnbo. UV systemen är installerade som sista steg innan vattnet rinner ut ur reningsverket. Anledningen till att Telge nät /Södertälje kommun väljer att installera UV system på utgående avloppsvatten är för att minska bakterierna i vattnet. I åarna som rinner utanför verken är det sommartid enbart renat avloppsvatten som rinner. Då många djurägare runt ån tar sitt dricksvatten till hästar och kor krävs det att vattnet inte innehåller för höga halter av bakterier, vilket våra UV-system ser till.

UV-systemen är av typen stängda system. Från utloppslådan på bilden nedan pumpas vattnet upp till bassängkanten där det går igenom systemet. Efter systemet rinner sedan vattnet tillbaks till andra facket i utloppslådan och ut ur verket.  Vid valet av typ av UV-systemet stod arbetsmiljön och platseffektiviteten i fokus. ATEK har även öppna UV-system för avloppsvatten och dricksvatten som kan monteras i kanaler.

UV systemet som levererats har ett kontrollskåp tillsammans med ett mekaniskt- och kemiskt rengöringssystem. Vid användning av UV på avloppsvatten är det viktigt att regelbundet ha möjlighet att rengöra kvartsglasen. UV-systemet är förprogrammerat för att rengöra kvartröret mekaniskt var 12:de timme men detta kan ändras beroende på hur stor bakterietillväxten i UV-systemet är.

Vill du veta mer om projektet får du gärna höra av dig till oss på ATEK!