Luftare och omrörare till Iggesund Paperboard AB

In Nyheter by Sofie Ekman

ATEK har fått i uppdrag av Iggesund Paperboard AB att förbättra deras biologiska avloppsrening. Vi ska leverera fyra flytande omrörare av typ HyperClassic Mixer Float, och fyra flytande mekaniska luftare av typ HyperClassic Mixer/Aerator Float.

INVENTS HyperClassic Mixer/Aerator Float (HCMA) är en mekanisk finblåsig luftare som är designad för att ge en så hög syreöverföring som möjligt. En förutsättning för detta är att luften tillsätts på botten eller så nära botten som möjligt. Luften trycksätts av en blåsmaskin och trycks sedan ner till utloppet under omrörarkroppen. Detta till skillnad mot de befintliga ytluftarna som enbart tar luften från atmosfären. Därefter fördelas luften jämnt runt omrörarkroppen. Omrörarkroppens skjuvfenor, som sitter undertill på omrörarkroppen, ser till att små luftbubblor skapas. De små luftbubblorna skjuts sedan ut horisontellt i bassängen, tack vare den goda omrörningen och omrörningsmönstret. Detta gör att uppehållstiden på luftbubblorna blir optimal, då de inte börjar vandra uppåt direkt. Små bubblor har en stor kontaktyta med omgivande vatten, det tillsammans med den långa uppehållstiden i vattnet gör att det hinner föras över mycket av syret i luftbubblorna till omgivande avloppsvatten. Eftersom luften tillsätts på ett djup kommer en större volym av avloppsvattnet vara luftad. Syreeffektiviteten blir även högre då ytskiktet på luftbubblorna konstant byts ut.

Omrörarkroppen är skapad för att maximera omrörningseffekten vilket gör att HCMA garanterar en god omblandning i en mycket stor volym. Detta bevisas i vårt test (se nästa avsnitt) då syret sprids till en mycket stor volym.

Tack vare att omrörarkroppen sitter en bra bit under vattenytan, och att luften introduceras där, blir arbetsmiljön i en luftad damm med HCMA Float betydligt bättre än med ytluftare. Detta eftersom mängden aerosoler blir betydligt lägre.

Syrehaltstsest
För att utvärdera om HCMA Float var den optimala lösningen för Iggesunds luftade damm har ett fullskaleförsök genomförts det senaste halvåret. Jämförelsen gjordes mellan de befintliga ytluftarna och HCMA Float. Syrehaltstesterna visade på att HCMA Float har en betydligt högre kapacitet än vad de befintliga ytluftarna har. HCMA Float luftade som bäst en 19 gånger större volym än vad de befintliga ytluftarna gjorde.

Här redovisas resultatet från en av syrehaltsmätningarna. Resultatet visar på att HCMA Float luftar en stor volym, både vad gäller yta och djup. Luftaren luftar ner till ett djup av fyra meter.

Bilden ovan visar syrehalten vid olika djup och avstånd från HCMA Float. Det totala djupet är fyra meter.

Bilden ovan visar syrehalten vid olika djup och avstånd från ytluftaren. Mätningarna är genomförda vid samma tillfälle. Varje ruta i djupled är 0,5 meter.

Bilderna visar att det är stora skillnader i mängden volym som ytluftaren respektive HCMA Float luftar. Ytluftaren luftar som mest en radie om 12 meter från luftaren medan HCMA Float luftar upp till 26 meter ut från luftaren. Ytluftaren luftar ner till ett djup av 1 meter. Det gör att en stor del av volymen är oluftad.

Beslutet föll därför på att investera i fyra stycken HyperClassic Mixer/Aerator Float och fyra stycken HyperClassic Mixer Float för att säkerställa en energieffektiv luftning och omrörning i den luftade dammen.

HyperClassic Mixer/Aerator Float

ATEK kan nu komplettera sitt redan stora sortiment av luftningsutrustning med HCMA Float. Vi kan erbjuda en lösning till kunder med alla typer av luftningsbassänger (bassäng/damm/vik/sjö) för en energieffektiv luftning. Det är vad vi kallar miljösmart vattenrening!