ATEK kickar igång hösten med muddringsprojekt!

In Nyheter, Projekt by Niklas Svanberg

gnesta

ATEK kickar igång hösten med ett muddringsprojekt i Gnesta. Det är en damm för rejektvatten, som inte blivit tömd på 20-25 år, från Björnlunda reningsverk som muddringen avser. Dammen har en volym på 5000 kubikmeter och den beräknade mängden slam som dammen innehåller är 1500 kubikmeter. För att avvattna muddringsmassorna används ATEK:s avvattningstuber i geotextil. Muddringen beräknas ta en vecka. Förhoppningen är att muddringsmassorna efter avvattning ska spridas på jordbruksmark.

Om ni har frågor eller funderingar om projektet får ni gärna kontakta oss!