ATEK erbjuder nu flödessimuleringar för reningsverk!

In Nyheter by Niklas Svanberg

Vi på ATEK är glada att kunna presentera en ny möjlighet för reningsverk och vattenverk i Norden. I samarbete med INVENT erbjuder vi nu tjänsten att genomföra flödessimuleringar (CFD) av reningsverk. INVENT har 20 års erfarenhet av att använda CFD i forskning och utveckling. Modellen har utvecklats kontinuerligt under dessa år.

Fördelen med just INVENTS CFD är att den är optimerad och anpassad för reningsverk. INVENT har en fullskalig pilotanläggning och är det enda företaget i världen som därmed har möjlighet att genomföra verkliga försök och på så sätt validera modellen. Att modellen är validerad med verkliga försök gör att den är statistiskt säkerställd.

I modellen går det bland annat att utvärdera:

  • Sedimentering
  • Luftfördelning i bassänger
  • Partikelströmmar
  • Energiförluster i rör
  • Inblandningsmönster
  • Yteffekter
  • Funktionen av olika maskiner
  • Upptäcka genvägar och optimera befintliga verk och nybyggnationer

Mer information om CFD finns på sidan: https://www.atek.nu/produkt/flodessimuleringar/

Vid frågor eller intresse för presentationer får ni gärna kontakta oss på: niklas@atek.nu

CFD-vattenuppfyllningCFD-luftning i racetrackCFD-rörförluster