Omrörnings- och Luftningsutrustning till Kapellskärs ARV

In Nyheter by Gustaf

ATEK har i samarbete med Purac / Läckeby Water Group sålt omrörnings- och luftningsutrustning till SBR för Kapellskärs ARV: 2 st. Invent HyperClassic HVMA-2000 omrörare/luftare. Leverans kommer att ske i november 2007.