Flotationsutrustning till ABB Figeholm

In Nyheter by Gustaf

ATEK har sålt 1 st. Flotationsanläggning till ABB Figeholm.

ATEK har fått en beställning från ABB Figeholm på 1 st. KWI MiniCell MNC 12. Flotationen kommer att installeras på brukets bakvatten och kommer därmed att ersätta den befintliga avloppsreningen helt och hållet. Garanterad susp på utgående vatten är mindre än 10mg/l vilket mer än väl motsvarar brukets miljökrav.

Leverans kommer att ske under oktober 2007.

abb-flotation