Slamavvattningsutrustning till Song Duong Dip project, Vietnam

In Nyheter by Gustaf

ATEK har sålt 1 st. DWT FPD 31 Multi-Stage Belt Filter Press till Elof Hansson AB.

ATEK har fått i uppdrag av Elof Hansson att leverera 1 st. Silbandspress för avvattning av brukets fiberslam. Silbandspressen är av modellen DEWA press FPD 31 med ett max flöde om ca 40m3/h och en torrhetshalt på minst 25% TS.

Leverans kommer att ske under oktober / november 2007.

dewa-vietnam