Dränkbara omrörare!

In Nyheter by Niklas Svanberg

ATEK har sedan många år levererat HyperClassic hyperboloida omrörare från Invent. Den klassiska versionen är toppmonterad med en torrt uppställd drivenhet som då är monterad på en brygga eller  ett golv. Det finns även en dränkbar version av denna energisnåla omrörare. Omröraren monteras nära botten och under omrörarkroppen sitter en dränkbar motor. HyperClassic Dive är effektivare än alternativa dränkbara omrörare.

Då omröraren roterar långsamt nära botten, skapar den en fullt omblandad volym utan döda zoner. För oss är det viktigt att funktionen av utrustningen testas och vi uppmuntrar därför våra kunder att genomföra tester av susphalten efter installation av nya omrörare. ATEK:s ambition är att det ska vara homogent omblandat, det vill säga inte skilja mer än +-7% i susphalt i de aktuella bassängerna.

HyperClassic Dive fungerar utmärkt i bassänger där det inte finns någon brygga eller någon möjlighet att ha drivenheten över ytan.

an1502011-hdm-rev00

Om ni har några frågor eller funderingar gällande våra dränkbara omrörare får ni gärna kontakta oss!