Luftare och omrörare för ojämna bottnar!

In Nyheter by Niklas Svanberg

Vid många industrier krävs det en annan typ av reningsutrustning än vad som kan användas vid kommunala reningsverk. Vanligt är att vattnet är mer aggressivt eller att reningsmiljön är annorlunda. Då vattenreningen sker i vikar, åar eller dammar kan det vara omöjligt att använda sig av utrustning som placeras på botten. Detta då det är kostsamt och svårt att skapa en plan och stabil botten. ATEK erbjuder därför  lösningen E-float som är flytande luftare. Det är membranluftare av typen E-flex som är monterade på en flytande stamledning. E-flexmodulerna monteras sedan på ett bestämt djup, nära botten. Att luftarna monteras på djupet gör att maximal uppehållstid och syreöverföring uppnås.

Det finns många industrier där denna typ av luftningslösning används. Den är vanlig vid pappersbruk där vattenmassorna är stora och luftningsbehovet är stort. Den största anläggningen i Sverige är vid pappersbruket i Skoghall (se bilden ovan).

Då botten är ojämn och bassängdimensionerna är stora kan det även vara svårt att hitta omrörare som går att installera. ATEK erbjuder därför en lösning där våra HyperClassic omrörare monteras på flytande plattformar.

IMG_2566

Om ni har frågor eller funderingar om E-float eller våra flytande HyperClassic omrörare får ni gärna kontakta oss!