View Post

Dekanter

In Avloppsvatten, Dekanter by Gustaf

Dekanter från Invent – iDec Att dekantera innebär att  avtappa en vätska från ytan och därmed lämna kvar bottensatsen i bassängen/tanken. För att en dekantering ska bli lyckad krävs det …