View Post

Trumsil

In Avloppsvatten, Silar och galler by Niklas Svanberg

ATEK erbjuder i samarbete med det franska företaget EMO systems trumsilar för reduktion av organiskt material och suspenderade partiklar. Vi har många olika storlekar och modeller av trumsilar vilket gör …

View Post

Gravitationsbord

In Avloppsvatten, Slamavvattning by Niklas Svanberg

Gravitationsbord från EMO Gravitationsbord är effektiva slamförtjockare  som kan användas för både industriellt och kommunalt avloppsvatten. Genom den enkla teknologi, som ett gravitationsbord har, kan slamvolymen minskas upp till sju gånger. …

View Post

Silbandspress

In Avloppsvatten, Slamavvattning by Niklas Svanberg

Silbandspressar från EMO Silbandspressar är effektiva slamavvattnare som drar lite energi till skillnad från centrifuger och skruvpressar. Vi erbjuder silbandspressar i varierande storlekar och för olika ändamål. Då silbandspressar fungerar …

View Post

Geotuber

In Avloppsvatten, Geotuber, Slamavvattning by Gustaf

Avvattning med geotuber ATEKs geotuber används för att avvattna stora mängder slam. Tuberna är tillverkade av en geotextil som har en porstorlek på 0,24 millimeter. Processen går till så att …

ATEK MLP Series

In Avloppsvatten, Dricksvatten by Gustaf

ATEK MLP Series är designad för UV-desinfektion i öppna kanaler. Även denna modell baseras energieffektiva lågtrycklampor med garanterad livslängd upp till 12 000 timmar. Spannet för flödet sträcker sig från …

View Post

Öppna UV-system

In Avloppsvatten, Dricksvatten, UV-system by Gustaf

UV för avloppsvattten För desinfektion av avloppsvatten i industriella och kommunala applikationer erbjuder ATEK två typer av öppna kanalsystem, utrustade med kraftfulla amalgamlampor (300-1000 W): MLP-system använder UV-moduler i horisontell …

View Post

UV-aggregat

In Avloppsvatten, Dricksvatten, UV-system by Gustaf

UV-aggregat för desinficering av dricksvatten och processvatten ATEK DUV-A Series är utvecklat för UV-desinfektion av dricksvattenrening i industriella och kommunala applikationer. Denna modell har en kompakt design där alla komponenter …

View Post

KWI KS Filter

In Avloppsvatten, Sandfilter by Gustaf

Kontinuerlig backspolning av sandfilter KS Filter enheten är utrustad med ett unikt dubbelverkaden sandtvättningssystem, som ger en flexibel och pålitlig drift. Applikationer: Ytvattenbehandling till dricksvatten kvalitet. Tertiär behandling. Processvattenförberedelser. Processvattenåtervinning. …