ATEK MLP Series

In Avloppsvatten, Dricksvatten by Gustaf

ATEK MLP Series är designad för UV-desinfektion i öppna kanaler. Även denna modell baseras energieffektiva lågtrycklampor med garanterad livslängd upp till 12 000 timmar. Spannet för flödet sträcker sig från …

View Post

Öppna UV-system

In Avloppsvatten, Dricksvatten, UV-system by Gustaf

UV för avloppsvattten För desinfektion av avloppsvatten i industriella och kommunala applikationer erbjuder ATEK två typer av öppna kanalsystem, utrustade med kraftfulla amalgamlampor (300-1000 W): MLP-system använder UV-moduler i horisontell …

View Post

UV-aggregat

In Avloppsvatten, Dricksvatten, UV-system by Gustaf

UV-aggregat för desinficering av dricks- och processvatten ATEK DUV-A Series är utvecklat för UV-desinfektion av dricksvattenrening i industriella och kommunala applikationer. Denna modell har en kompakt design där alla komponenter …

View Post

Utbyteslampor och reservdelar

In Dricksvatten, UV-system by Gustaf

Utbyteslampor och reservdelar till UV-aggregat ATEK erbjuder ersättningslampor till majoriteten av alla UV-reaktorer oavsett tillverkare. När ni köper utbyteslampor garanterar vi er att de har samma livslängd och prestanda som …

View Post

Luckor

In Avloppsvatten, Dricksvatten, Luckor by Gustaf

Avstängnings- och regleringsluckor används främst i avloppsreningsverk. Luckorna används för att kontrollera avloppsvattnet flödeshastighet under reningsprocessens olika faser, genom att stänga eller reglera luckorna som finns monterade i kanalerna och …

View Post

Plastkedjeskrapor

In Avloppsvatten, Dricksvatten, Skrapor by Gustaf

För effektiv borttagning av slam Våra plastkedjeskrapor/system är enkla att installera och har ett minimalt underhållsbehov. Fördelarna med ATEKs plastkedjeskrapor ligger i de extremt starka men samtidigt lätta plastkedjorna och …

View Post

Grovblåsig luftare

In Avloppsvatten, Dricksvatten, Luftare by Gustaf

Effektiv och robust grovblåsig luftare iCBA-systemet består av en grovblåsig luftare, som består av en eller flera luftargrindar som alla är kopplade till en huvudstamluftledning. Luftningssystemet är komplett och inkluderar alla …