View Post

Omvänd osmos lakvatten

In Osmos by Gustaf

Omvänd osmos för lakvatten- och rejektvattenrening ATEK erbjuder i samarbete med SEMEO och EMO enheter för rening av lak- och rejektvatten från till exempel deponier och vid muddring. OSMEO är en …