View Post

Omvänd osmos lakvatten

In Osmos by Gustaf

OMVÄND OSMOS FÖR LAKVATTEN- OCH REJEKTVATTENRENING Vi på ATEK erbjuder i samarbete med SEMEO och EMO-systems enheter för rening av lakvatten och rejektvatten från till exempel deponier och vid muddring. OSMEO är …