View Post

Skruvpress

In Slamavvattning by Sofie Ekman

Skruvpress ATEKs skruvpressar har både låg energiförbrukning samt låga underhålls- och installationskostnader. Skruvpressens funktion bygger på att slammet pressas med hjälp av en skruv om vart annat, mot fasta och …

View Post

Kompakt slamavvattningssystem

In Slamavvattning by Niklas Svanberg

ATEK levererar i samarbete med EMO kombinerade förtjockare och slamavvattnare. Genom att använda både en förtjockare och en slamavvattnare i samma maskin kan en hög TS-halt uppnås utan att två …

View Post

Kammarfilterpress

In Slamavvattning by Niklas Svanberg

Kammarfilterpress ATEK levererar, i samarbete med det franska företaget EMO, kammarfilterpressar för avvattning av slam. Efter användning av en kammarfilterpress har slammet samma TS-halt som en jämförbar centrifug, silbandspress eller …

View Post

Gravitationsbord

In Avloppsvatten, Slamavvattning by Niklas Svanberg

Gravitationsbord är effektiva slamförtjockare som kan användas för både industriellt och kommunalt avloppsvatten. Genom gravitationsbords enkla teknologi kan slamvolymen minskas upp till sju gånger. För att få en högre grad …

View Post

Silbandspress

In Avloppsvatten, Slamavvattning by Niklas Svanberg

Silbandspressar är effektiva slamavvattnare som drar lite energi till skillnad från centrifuger och skruvpressar. Vi erbjuder silbandspressar i varierande storlekar och för olika ändamål. Då silbandspressar fungerar bättre vid en …

View Post

Geotuber

In Avloppsvatten, Geotuber, Slamavvattning by Gustaf

Avvattning med geotuber ATEKs geotuber används för att avvattna stora mängder slam. Tuberna är tillverkade av en geotextil som har en porstorlek på 0,24 millimeter. Processen går till så att …

View Post

Polymerberedare

In Avloppsvatten, Slamavvattning by Gustaf

ATEK levererar automatiska polymerberedarsystem. De lämpar sig för installation vid hantering av såväl kommunalt som industriellt avloppsvatten (t.ex. inom pappers- och massaindustrin). Polymerberedarsystemen ger en exakt och icke-igensättande lösning, och …