View Post

Skruvpress

In Slamavvattning by Sofie Ekman

Skruvpress ATEKs skruvpressar har både låg energiförbrukning samt låga underhålls- och installationskostnader! Skruvpressens funktion bygger på att slammet pressas med hjälp av en skruv om vart annat, mot fasta och …

View Post

Kompakt slamavvattningssystem

In Slamavvattning by Niklas Svanberg

ATEK levererar i samarbete med EMO kombinerade förtjockare och slamavvattnare. Genom att använda både en förtjockare och en slamavvattnare i samma maskin kan en hög TS halt uppnås utan att …

View Post

Kammarfilterpress

In Slamavvattning by Niklas Svanberg

Kammarfilterpress ATEK levererar, i samarbete med det franska företaget EMO, kammarfilterpressar för avvattning av slam. Efter att en kammarfilterpress har används har slammet samma TS-halt som en jämförbar centrifug, silbandspress …

View Post

Gravitationsbord

In Avloppsvatten, Slamavvattning by Niklas Svanberg

Gravitationsbord från EMO Gravitationsbord är effektiva slamförtjockare  som kan användas för både industriellt och kommunalt avloppsvatten. Genom den enkla teknologi, som ett gravitationsbord har, kan slamvolymen minskas upp till sju gånger. …

View Post

Silbandspress

In Avloppsvatten, Slamavvattning by Niklas Svanberg

Silbandspressar från EMO Silbandspressar är effektiva slamavvattnare som drar lite energi till skillnad från centrifuger och skruvpressar. Vi erbjuder silbandspressar i varierande storlekar och för olika ändamål. Då silbandspressar fungerar …

View Post

Geotuber

In Avloppsvatten, Geotuber, Slamavvattning by Gustaf

Avvattning med geotuber ATEKs geotuber används för att avvattna stora mängder slam. Tuberna är tillverkade av en geotextil som har en porstorlek på 0,24 millimeter. Processen går till så att …

View Post

Polymerberedare

In Avloppsvatten, Slamavvattning by Gustaf

ATEK levererar automatiska polymerberedarsystem. De lämpar sig för installation vid hantering av såväl kommunalt som industriellt avloppsvatten (t.ex. inom papper- och massaindustrin). Polymerberedarsystemen ger en exakt och icke-igensättande lösning och …