View Post

Geotuber

In Avloppsvatten, Geotuber, Slamavvattning by Gustaf

Avvattning med geotuber ATEKs geotuber används för att avvattna stora mängder slam. Tuberna är tillverkade av en geotextil som har en porstorlek på 0,24 millimeter. Processen går till så att …