View Post

KWI Sedicell

In Flotationssystem by Niklas Svanberg

Flotation för slamförtjockning Sedicell har en enkel och robust design. Det gör att den klarar stora flödesvariationer och snabba förändringar i kvalitén på vattnet. Slamskopan går runt tanken vilket leder …

View Post

KWI Klaricell RJ

In Flotationssystem by Niklas Svanberg

Kombinerad flotation och sandfilter Klaricell RJ består av en unik kombination av sandfilter och flotation i en enda reningsprocess. Systemet klarar SS-halter upp till hela 150 mg/l. Klaricell RJ har …

View Post

KWI Unicell

In Flotationssystem by Niklas Svanberg

Horisontell flotation för högkoncentrerade flöden Unicell är en flotationsanläggning som har ett enkelt koncept. Den är uppbyggd av stabila mekaniska komponenter och fungerar bra för att separera tunga och fettiga …

View Post

KWI Megacell V

In Avloppsvatten, Flotationssystem by Gustaf

Supereffektiv vertikal flotationsenhet Megacell V fungerar på samma sätt som Megacell H. Det är en effektiv flotationsenhet som kräver en väldigt liten plats då den i detta utformande är vertikal. …

View Post

KWI Megacell H

In Avloppsvatten, Flotationssystem by Gustaf

Supereffektiv horisontell flotationsenhet Megacell H har en liknande utformning som Magacell V. Skillnaden mellan de två flotationsenheterna är att Megacell H är byggd horisontellt medan Megacell V är byggd vertikalt. …

View Post

KWI Supercell

In Avloppsvatten, Flotationssystem by Gustaf

 Flotationsenhet för väldigt stora flöden Supercell är en flotationsenhet som klarar stora flöden. Den är uppbyggd enligt ”nollhastighetsprincipen” vilket ger en perfekt flotation med minimal hydraulisk turbulens. Vattendjupet för denna …

View Post

KWI Minicell

In Avloppsvatten, Flotationssystem by Gustaf

En utmärkt flotation för mindre applikationer Minicell-enheten är den enklaste och minsta flotationsenheten i KWI’s produktutbud. Den är designad att klara mindre flöden, men dimensioneras beroende på flödesstorlek och kvalitén …