View Post

Byte av membranluftare

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

På Kungsängsverket i Västerås var det dags för nya och fräscha membranluftare. På uppdrag av Mälarenergi ska vi därför byta alla nuvarande iDisc tallriksluftare. För att bibehålla en hög syreöverföring …

View Post

MBBR-container

In MBBR by Sofie Ekman

MBBR – Moving Bed Bio Reactor ATEKs container är en komplett biologisk avloppsreningsanläggning som bygger på processen MBBR. Anläggningen finns i ett antal standardutformningar, men designberäkningar genomförs för alla typer …

View Post

Luftare/omrörare till Syvab

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Vi har levererat och installerat 12 st kombinerade luftare/omrörare i bur till slamluftningen i Syvabs avloppsreningsverk. Detta är ett steg i deras rening för att klara framtida ombyggnad till MBR. …

View Post

Muddring

In Muddring by Sofie Ekman

Muddring fungerar som temporär slamavvattning ATEK genomför muddring och avvattning av muddringsmassor för flera olika applikationer. Vanligen är det en damm eller bassäng som behöver tömmas då den slammat igen. …

View Post

Tankar

In Tankar by Sofie Ekman

ATEK levererar och monterar tankar, silos och bassänger från Permastore. Dessa tankar har en hög kvalité och lång drifttid då de är byggda av glasfusionerat stål (GFS). Tankarna kan användas till …

View Post

Membranfilter

In Membran by Sofie Ekman

Membranfiltrering är en yteffektiv rening då hög reningsgrad uppnås på liten yta. Att filtrera vatten genom membran innebär att genom extremt små porer kan virus och andra smittoämnen avskiljas från …

View Post

Muddring av polerdamm

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Under fem veckor muddrade vi en äldre polerdamm, som genomfördes för att återställa dammens funktion. Avvattningstuberna som användes ger en väldigt effektiv avvattning av muddermassorna.

View Post

Luftare & omrörare kombinerat

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Vi har installerat ny och energieffektiv rening på Sparreholms Reningsverk i form av luftare och omrörare. Kombinationen av både omrörning och luftning gör att luftningen kan minskas utan att riskera …

View Post

Renovering av Strävlidens ARV

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

ATEK har renoverat Strävlidens ARV i Stenungsunds kommun. Arbetet innefattade tömning av ca 350m3 sediment, renovering av stamluftsledning, byte av tallriksluftare samt installation av lucka. Strävliden har två luftningsbassänger som står …

View Post

Testmuddring

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Muddring för att sanera bly och zink I detta projekt genomförde vi en testmuddring i norra Sverige på uppdrag av kund. Testet genomfördes för att se om muddring kan vara …