View Post

Byte av membranluftare

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

På Kungsängsverket i Västerås var det dags för nya och fräscha membranluftare. På uppdrag av Mälarenergi ska vi därför byta alla nuvarande iDisc tallriksluftare. För att bibehålla en hög syreöverföring …

View Post

Luftare/omrörare till Syvab

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Vi har levererat och installerat 12 st kombinerade luftare/omrörare i bur till slamluftningen i Syvabs avloppsreningsverk. Detta är ett steg i deras rening för att klara framtida ombyggnad till MBR. …

View Post

Muddring av polerdamm

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Under fem veckor muddrade vi en äldre polerdamm, som genomfördes för att återställa dammens funktion. Avvattningstuberna som användes ger en väldigt effektiv avvattning av muddermassorna.

View Post

Luftare & omrörare kombinerat

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Vi har installerat ny och energieffektiv rening på Sparreholms Reningsverk i form av luftare och omrörare. Kombinationen av både omrörning och luftning gör att luftningen kan minskas utan att riskera …

View Post

Renovering av Strävlidens ARV

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

ATEK har renoverat Strävlidens ARV i Stenungsunds kommun. Arbetet innefattade tömning av ca 350m3 sediment, renovering av stamluftsledning, byte av tallriksluftare samt installation av lucka. Strävliden har två luftningsbassänger som står …

View Post

Testmuddring

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Muddring för att sanera bly och zink I detta projekt genomförde vi en testmuddring i norra Sverige på uppdrag av kund. Testet genomfördes för att se om muddring kan vara …

View Post

Byte av membran på luftarsystem

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Vi hjälpte ett kommunalt reningsverk att byta membran på deras E-Flex lufttarsystem, samt utförde ett täthetsprov. Membranbyte bör göras med 5-7 års mellanrum för att hålla energiförbrukningen på en låg …

View Post

Muddring av fosforrik sjö

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Muddring bidrar till naturens kretslopp Det är ju fantastiskt att man kan hjälpa naturens kretslopp på traven! I ett muddringsprojekt plockade vi upp fosforrikt slam ur en övergödd sjö för …

View Post

Kombinerade luftare/omrörare

In Tidigare projekt by Sofie Ekman

Ny installation av HyperClassic Mixer/Aerator Här har vi installerat våra kombinerade luftare och omrörare i reningsverkets biosteg. Med den senaste flödesmekaniken är HyperClassic Mixer/Aerator vårt mest effektiva alternativ för att …